Close

KU MË DËRGOI XHELOZIA?

Një vajzë e cila jeton në një harem në Mekë, rrëfen dhe thotë: Brenda haremit në Mekë, vërejta një plakë që falej, qante dhe i ngrinte duart duke e lutur Allahun. Më herët nuk kisha parë dikë sikur kjo plakë. Prandaj, më lindi kureshtja që të shkoj, të ulem pranë saj dhe ta pyes për…

Gazeta më e madhe zvicerane shkruan për humanistin Halil Kastrati!

Gazeta më madhe zvicerane ‘Blick’ ka shkruar për një ndihmë humanitare që reperi gjerman me emrin Kollegah (Felic Blume) në bashkëpunim me Halil Kastratin nga Organizata Humanitare ‘Jetimat e Ballkanit’ ia bënë familjes 10 anëtarësh në fshatin Koretin të Kamenicës. Të lodhur nga varfëria, familja befasohet nga Kollegah dhe Halil Kastrati të cilët ndihmuan familjen…

Duaja pas mbarimit të abdesit

DHIKRI PAS MBARIMIT TË ABDESIT Esh’hedû en lâ ilâhe il-lAll-llâhu uahdehu lâ sherîke lehu, ue esh’hedû en-ne Muham-meden abduhu ue rrasûluhu. (Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut Një, i Vetëm dhe i Pashoq, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i Dërguari i Tij) 1 نيرهطتملا نم ينلعجاو نيباوتلا نم…