Close

Ky produkt për fëmijë që shitet online, është me përmbajtje Derri, bëni kujdes!

Ky produkt për fëmijë që shitet online, është me përmbajtje derri, bëni kujdes! Mungesa e kontrolleve të rregullta nga institucionet gjegjëse, ka bërë që shumë artikuj të shiten pa asnjë llogari. Në raste të caktuara janë mashtrime ordinere, që sigurisht barrën e bartë konsumatori i cili ende u beson reklamave fiktive. Një nga produktet që…

“Islamic Relief Kosova” gjatë vitit ndihmoi mijëra familje kosovare, projekte edhe për dimër

“Islamic Relief” është një nga organizatat më të njohura të bamirësisë në botë. Kjo organizatë e ka selinë edhe në Kosovë ku ka ndihmuar mijëra familje kosovare, si në shkollim, vendbanim, mjekim, ushqime e tj. E përgatitur me staf profesional, kjo organizatë vazhdimisht realizon projekte bamirësie, ku janë të listuara mijëra familje që u është…

A ke dhuruar akoma sadaka për trupin tënd?

A ke dhuruar akoma sadaka për trupin tënd? Transmetohet nga Ebu Dherri(Allahu qoftë i kënaqur me të)që i Dërguari(paqja dhe bekimi i Allahut qofte mbi të)ka thënë: ” Cdo mëngjesë për çdo nyje të trupit të njeriut duhet dhënë sadaka, andaj çdo tesbih (subhanall-llah) është sadaka, çdo tahmid (el-hamdulilah) është sadaka, çdo tehlil (la ilahe…

Kombinimi cudibërës i fikut dhe ullirit

Kombinimi cudibërës i fikut dhe ullirit “Pasha fikun dhe ullirin”! Ky është ajeti i parë i sures “Tin”. “Pse pikërisht fiku dhe ulliri? Përveç dobive të panumërta të tyre,kohët e fundit shkencëtarët kanë zbuluar diçka shumë interesante që gjendet në kombinimin e tyre. Truri i njeriut prodhon një lëndë që quhet “mitaloitonid”. Koha më intenzive…

Nxënësi që s’e preu pulën!

Nxënësi që s’e preu pulën! Një profesor një ditë u dha detyrë të veçantë nxënësve të tij. U tha: të gjithë prejeni nga një pulë në shtëpi dhe silleni nesër, por keni kujdes, asnjëri të mos u shoh gjatë prerjes. Nxënësit të nesërmen u kthyen me pulat e prera në qese, përveç njërit! Profesori ua…

Disa grekë “shqiptarë”, jobesimtarë, tallen pa shije me hoxhollarë

Faqja e njohur e cila nxit urrejtje në mesin e popullit Shqiptarë “Feja e Shqiptarit është Europa” së fundmi ka plasuar një video tepër provokuese ku një person (siduket nga Shqipëria) tallet me ligjerimet e Hoxhallarëve Shqiptarë, Bashkësitë Islame në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup ende asgjë nuk kan ndërmarë kundrejt këtyre faqeve Islamofobe të cilit…