Close

Ky produkt për fëmijë që shitet online, është me përmbajtje Derri, bëni kujdes!

Ky produkt për fëmijë që shitet online, është me përmbajtje derri, bëni kujdes!

Mungesa e kontrolleve të rregullta nga institucionet gjegjëse, ka bërë që shumë artikuj të shiten pa asnjë llogari.

Në raste të caktuara janë mashtrime ordinere, që sigurisht barrën e bartë konsumatori i cili ende u beson reklamave fiktive.

Një nga produktet që shitet online në Kosovë, është edhe ky në foto, i cili përdoret për fëmije e që gjoja shërben për shëndoshjen e atyre që e kanë sfide këtë gjatë rritjes.

Sipas rregullativës islame, derri është i ndyrë dhe se mjekimi me të dhe ose nga produktet e tij, është i ndaluar.

Shihni fotot:

Pra është me përmbajtje derri, bëni kujdes dhe mos bini pre e mashtrimeve të tilla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *