Close

Lutjet që nuk refuzohen

Lutja e besimtarit për vëllanë e tij musliman në mospraninë e tij: Nga Ebu Derdaja r.a, transmetohet se i Dërguari i Allahut, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: “Nuk ka musliman që e lut Allahun për vëllanë e tij, në mospraninë e tij, e që meleku i cili është i caktuar…

Kur do të kthehesh?

Allahu i Madhëruar thotë: “Dhe kthehuni tek Zoti juaj.” (Kur’an, 39:54) Kujtimet që të mbeten nga fëmijëria janë vetëm lagjja ku u rrite dhe ëndrrat që nuk t’u realizuan. Kur ishe i vogël nuk e kuptoje se çfarë po ndodhte me ty. Më e keqja ishte kur mendoje se u rrite, por ishe ende i vogël. Ëndrrat…

Thuaj në sexhde…

Thuaj në sexhde: “Zoti ynë, pranoje prej nesh, se me të vërtetë Ti je që dëgjon dhe di!” (Bekare, 127) “Zoti ynë, mos na i lako zemrat tona pasi na drejtove, na dhurove mëshirën Tënde, pse vetëm Ti je dhuruesi i madh.” (Ali Imran ) “Zoti im, më fal edhe mua nga ana Juaj një pasardhës…

Porosia e Shejtanit

Ju dërgoj juve mallin dhe urimet e mia, vetëm disa çaste para se të arrestohem… Një lajm që është i sigurt dhe është marrë vesh nga të gjithë… 30 ditë larg jush, ndërkohë që gjatë gjithë muajve të tjerë jam bashkë me ju dhe pranë jush… Ngushëllimi im gjatë këtij muaji, është se ka prej…

Mjekra mbron nga dhimbja e fytit dhe kanceri i lëkurës, por ngadalëson edhe plakjen

Mjekrat kanë efekt të dobishëm në shëndet, veprojnë si njëfarëlloj izolatori dhe mbrojnë nga dhimbja e fytit dhe djegiet nga dielli, ndërsa lehtësojnë edhe astmën, të cilën e nxisin grimcat e polenit. Mjekra mbron nga djegiet e diellit dhe kanceri i lëkurës, ka vërtetuar studimi i Universitetit Queensland. Shkencëtarët kanë vërtetuar që mjekra ofron mbrojtje…

SUREJA IHLAS (SINQERITETI)

”Me emër të Allahut, Mëshirues dhe Përdëllimtar i Madh 1. Thuaj Ai është Allahu, një i Vetëm. 2.Allahu është ai i cili i drejtohet çdo krijesë për çdo nevojë. 3.Ai as nuk ka lindur kënd e as është i lindur. 4.Dhe askush nuk është i barabartë me Atë.” Trasmetohet nga Ubej ibn Kabi (radijAllahu anhu)…

Si janë frutat e Xhenetit? –

Abdurrezaku me zinxhirin e tij të transmetuesve përmend prej Utbe b. Ubejd Sulemiut se kishte thënë: “Një beduin kishte shkuar te i Dërguari i Allahut alejhi selam dhe e kishte pyetur për Xhennetin, ia kishte përmendur burimin dhe e kishte pyetur se a ka në Xhennet fruta. I Dërguari alejhi selam iu kishte përgjigjur: “Po,…