Close

Këngë e vjetër çame – ‘Historiku I Zejnel Husës’: Argument se shqipëtarët kan qenë të lidhur fort me Allahun

Këngë e vjetër çame – ‘Historiku I Zejnel Husës’: Argument se shqipëtarët kan qenë të lidhur fort me Allhun Zejnel Husa(1) burre i burrit I vuri frerin kaurit(jomuslimanit), ruajti kalane e Sulit, kalane e Sulit e roi, duaj te mirr arhjigoi, me koke te ti e pagoi, Zejnel Hyse, ku me je, nje muaj muhasere(llogaribërje),…